Nazywam się Bożena Szymańska i jestem trenerem umiejętności psychospołecznych, absolwentką Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jestem również trenerem Family-Lab Polska – organizacji propagującej idee Jespera Juula.  Z wykształcenia jestem nauczycielem języka francuskiego oraz specjalistą public relations.
Prywatnie jestem mamą Julii i Antka. Bycie rodzicem motywuje mnie do ciągłego rozwoju osobistego oraz do pogłębiania wiedzy

z zakresu psychologii i psychoterapii.

Moją misją jest inspirowanie rodziców, pedagogów, nauczycieli, trenerów oraz wszystkich innych dorosłych do nawiązywania zdrowych i
autentycznych relacji z dziećmi i nastolatkami.
Wierzę, że wychowując zdrowych emocjonalnie ludzi, mamy ogromny wpływ na tworzenie lepszych społeczeństw i przez to na stworzenie nowej jakości życia na całym świecie.

Rodzicom poszukującym swojej drogi chciałabym pokazać alternatywę dla
wychowania do posłuszeństwa i wychowania permisywnego nazywanego inaczej
wychowaniem bezstresowym. Tą drogą jest nawiązanie bliskiej, autentycznej, pełnej wzajemnego szacunku relacji, w której zarówno dzieci jak i rodzice spełniają się jako indywidualności oraz jako rodzina. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w proponowanych wydarzeniach – warsztatach, szkoleniach i seminariach.